SK CZ PL
SK CZ PL
Ponúkané služby
Menu
Odkazy

História kúpeľov Trenčianske Teplice

Liečivé pramenne objavil chromý pastier hľadajúci zatúlanú ovečku. Pri hľadaní ovečky narazil na jazierko a šíriaci sa sírovy zápach, po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil.

 

Prvý zapis o teplých prameňoch je z roku 1247. V období trinásteho až šestnásteho storočia patrili Trenčianske Teplice aj pramene panovníkom trenčianskeho hradu. Aj keď sa predpokladá že pramene museli poznať už aj lovecké národy kvádov aj rímske légie v 2.storočí.

 

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov Trenčianske Teplice mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v Rakúsko - Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina, ktorý ich prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes, kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu .